Danielle Charonnet

08.10.2015

Danielle učí od roku 1998 a začali jsme spolupracovat v Buenos Aires při cestách za rozvojem českých tanečníků "Tango Tandem" a letos můžete zažít workshopy s Danielle i v Brně. Pracuje velmi intenzivně s kruhovým obětím, napojením páru a stabilizací uvnitř páru i vůči zemi. (English below)


Danielle Charonnet

Začala poprvé vyučovat tango v Paříži roku 1998. Od roku 2004 žije v Buenos Aires, kde se živí výukou tanga přes 10let, konstantně studuje a rozvíjí na poli tance a improvizace.

* Klíčem je napojení*


ARGENTINSKÉ TANGO je tanec objetí, tanec je improvizace. Co dělá mezi všemi tanci Argentinské tango tak speciální? Od té doby, kdy bylo upuštěno od sekvencí a naučených kroků, které byste si museli pamatovat... od té doby každé tango je - nebo by mělo být - komplentí improvizací a konstantním intimním dialogem mezi dvěma partnery pro vytvoření společného tance.

Jak to dokázat?

Je třeba se soustředit na svůj postoj a osu. Vnímat když stojíme a když se pohybujeme. Jak ale vytvoříme dialog mezi partnery? Znamená to naučit se základní komponenty, stavební prvky, pohybu, práce se svým tělem a hudby, které vytvářejí tanec a hledat různorodé inspirace. (hudební fráze, vstup zpěváka, rytmické možnosti pro jejich pohybové zpracování ve společném souladu...)

Skrze cvičení a vedené lekce s Danielle zízkáváte možnosti a konkrétní nástroje zlepšovat svoje uvědomění na každé z těchto úrovní.

--------------------------

English:

Danielle took her first class of tango in Paris in 1998. She lives in Buenos Aires since 2004 where she teaches tango for more than 10 years, constantly studying in the field of dance and postural organisation.

TANGO ARGENTINO: dance of embrace, dance of improvisation. Among all the dances, what makes tango argentino so special? It's the way the partners embrace. And it's the improvisation.

Since there's no sequence of steps to be memorised, since each tango is -or should be- a complete improvisation, a constant and intimate dialogue is required between the two partners for them to dance together.

How to make it?

The key is the connection. What does it mean exactly? It means to be aware of my posture and axes, when we stand and when we move. It means to be aware of how I establish and maintain the dialogue with my partner, as a leader or as a follower. It means also to be aware of some basic components of the music that makes me dance, and how I can find in it many sources of inspiration (musical phrase, entrance of the singer, rhythmical options, ...).

Through exercises and guided practice, my clases and workshops propose to give you concrete tools to increase your awareness on each of these three fields.

And feel better improvising or following the improvised lead.

Last, but no least, improvising is an attitude, not the ability of managing complex combination of steps!!! So either beginners or confirmed dancers are welcome to attend the training.