Pracovní listy

Podklady pro kurzisty 

Začátečníci

Podklady pro osvěžení, inspiraci a zopakování probraného. Nikdy neříkej nikdy a nikdy se nevzdávej ...

Mírně pokročilí a pokročilí

Nikdy není pozdě na základní krok. Hledejme plynulost a přirozené napojení přes kontrolu své rovnováhy a pohybu ...

Malý slovníček:

  • Leader: navrhovatel pohybu
  • Folower: interpert (vykladač) pohybu
  • Caminata: chůze
  • Abrazo: objetí
  • Apertura, adelante, atraz: stranou, dopředu, dozadu

Základní chůze, směřování (caminata)

Základní systém chůze (camináta) postupně přenášíme váhu z jedné nohy na druhou,  kotníky u sebe, chodíme  do stop folowera - společná linie chůze (neobcházíme). Hrudník vždy směřujeme před hrudník partnera/ky. Krok začíná a končí vždy na jedné noze, nikdy na obou.

Volná noha (la pierna libre)

Práce s volnou nohou, vyžaduje delší tréning. Díky zpavnění osy těla nad stojnou nohou, je možné uvolnit kyčel a nohu tzv. volnou na které nestojíme. Volná noha je pak odrazem pohybu osy těla a těžiště, pomocí kterého je vedená do různých směrů a kyvadlovitě do různých výšek.

Muzikalita, objetí (muzikalidad, abrazo)

Práce s rytmem - většinou se chodí na druhou dobu, zdvojení a zpomalení rytmu je běžné podle vybraného nástroje v hudbě, vedení hrudníkem v oblasti žaludku flolowera, objetí těsné (cerado) se sdílením intenzity objetí dovnitř, otevřené (abierto) s váhou více ve vlastní ose.

Projekce a sacada

Vytažená noha v chůzi, pomocí precizní práci s osou a volnou nohou partnery vychází z průběžného pohybu a citlivého napojení v páru.  Během apertury dochází vsunutím nohy parntera a použití společné středové osy k vzájemné výměně pozic během přenosu váhy.

Zastavení nohy, kontrachůze (crusada)

Signál zastavení nohy folowera dotykem nohy nohou, hledání prostoru chůze bokem, kdy dáváme pozor ne směřování hrudníků, kros (crusada) neboli překřížení dosahujeme několika způsoby, nejjednodušší je změnou směru vedení osy folowera v průběhu kroku bokem, pozor směrováním boků.

Ocho (contra directiones) - změna směru a intenzity

Směřování v ochu je vedeno vzájemným protitlakem v disociaci během pivotu. Následný krok je směřován leaderem a u obou v páru je veden stejným směrem a to i v přerotování dozadu (atraz).

Disociace a dynamika, směrování

Práce se směrováním v sále je z velké části úloha leadera, udžení napojení v páru pak je společná práce. Tomu napomáhá práce s tzv. disociací, kdy hrudník směřuje k parnterovi (až na vyjímky skoro vždy), ale boky a směr chůze je odlišný. používá se k vytvoření disociační rotace...

Obcházení a směřování (giro)

Základní směřování giro je v tzv. nácvikovém čtverci - krok stranou, vpřed, pivot, krok stranou, pivot vzad, kork vzad. to vše s dobrou disociecí (hrudník směřuje do středu k partnerovi a aktivním odtláčením centra od stojné nohy.

Točení (pivot)

Rotujeme na metatarzu (špičce) jedné nohy, která drží celou osu těla. Rotace se v tangu provádí zpravidla pomocí disociace, kdy nohy následují hrudník.

Tocada, parada, barida (práce s nohou leadera)

Leader může přiložit špičku nohy k noze parnterky (tocada) odtud může vést rotací hrudníku převedení (paráda) či posunutí nohy (barida) či sacadu. Všechny pohyby vycházejí z rotace a postavení váhy mezi nohami.

Ocho

Osmičky s volnou nohou. Kombinace pivotu a kroku, kdy vzniká postpně tzv. osmička.

Volná noha (voleo afrente, atraz)

Práce s volnou nohou - vytažení a nízké voleo vzad v před vyhcází zue zakládní ráce s vonou nohou skrz osu folovera pouze s odlisnou dynamikou ci směřováním.